0
Your Cart

Leave us a message

Dom Dla Sztuki

Led by:

Nowy Rozdział Foundation
Stanislawa Leszczynskiego 23
20-068 Lublin, Poland
Tax Identification Number: 7123420105
KRS: 0000905395
Identification number: 38915749600000

E-mail addresses:

sekreteriat@fundacjanowyrozdzial.pl
sekretariat@domdlasztuki.pl